EMbleMatiC

El projecte europeu EMbleMatic (Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence - muntanyes mediterrànies emblemàtiques com destinacions costaneres d’excel·lència), s’emmarca dins el programa INTERREG MED - 2014 – 2020, dins l'eix 3 Protecció i promoció dels recursos naturals i culturals.

Hi participen 10 socis que representen 9 muntanyes mediterrànies costaneres, emblemàtiques a causa de la seva història, per ser un paisatge de primer ordre i per la forta identitat:  Canigó i Santa Victòria (França), l’Etna i Gran Sasso (Itàlia), Olympus i Ida (Grècia), Pedraforca i serra de Tramuntana (Espanya), i Cika (Albània).

Els socis

  1. Syndicat Canigó Grand Site – França / LRMP (LP1)
  2. Himara Municipality – Albània (PP1)
  3. Development agency of Berguedà – Espanya / Catalunya (PP2)
  4. Gal Gran Sasso Velino – Itàlia / Abruzzo (PP4)
  5. Pieriki Anaptixiaki – Grècia / Olympus (PP5) 
  6. Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara – Itàlia/ Sicilia (PP5)
  7. Consell de Mallorca – Espanya / Illes Balears (PP6)
  8. Akomm-Psiloritis – Grècia / Creta (PP7)
  9. Syndicat Sainte Victoire Grand Site – França / PACA (PP16)
  10. Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT – Espanya / Barcelona (PP8)

L’objectiu

L’objectiu del projecte EMbleMatic és crear i provar una oferta de turisme diferent, basada en les singularitats d’aquestes muntanyes i crear una alternativa al turisme tradicional de sol i platja. Però el projecte va més enllà. No s’ocupa tant de la creació d’un producte turístic genèric, sinó més bé d’experimentar una manera de concebre el turisme que combina a la vegada desenvolupament i protecció dels entorns naturals, mitjançant l’aplicació d’una forma de gestió més sostenible i responsable de l’afluència turística i una major participació i implicació dels habitants i actors locals.

Aquest projecte contribuirà a re-equilibrar el flux del turisme entre la mar i la muntanya, per allargar la temporada i per millorar el rendiment econòmic dels territoris.

Com es desenvolupa?

Els socis del projecte han adoptat l’enfocament modular de cooperació Interreg MED per configurar el projecte al voltant de tres mòduls, que es corresponen amb diferents fases d’una intervenció pública, a saber:

- STUDYING PHASE: una fase d’estudi pel desenvolupament d’estratègies i polítiques centrades en un estudi aprofundit de la dimensió EMbleMatiCa, creant un marc metodològic operacional, aplicant-lo a cada territori i un estudi general per a la xarxa de muntanyes mediterrànies emblemàtiques.

- TESTING PHASE: fase per implementar projectes pilot, centrant-se en la creació d’un eco-itinerari a cada muntanya sòcia, seguint un marc comú de referència per a la seva implementació.

- TRANSFERRING PHASE, fase de transferència per capitalitzar els resultats a nivell transnacional, centrant-se en una guia de transferència d’eco-itineraris i en un referent de qualitat per a les emblemàtiques muntanyes mediterrànies.

Com es financia?

Aquest projecte està co-finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El pressupost total és de 2,975 milions d’euros. L'aportació del FEDER/IPA és de 2,529 milions d’euros.


Informació relacionada